Home > News > Public Relations News > ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

admin student
2020-09-09 12:29:27


ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
น้อมจิตบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับจำนวน 300 คน
เฉพาะ นักศึกษา รหัส 61 -63 เท่านั้นนะจ๊ะ

ลงทะเบียน คลิก https://forms.gle/2hyCxFeb9n9hmGwx7

เงื่อนไข
1. นักศึกษากรอกข้อมูลส่งมา 1 ครั้งเท่านั้น
2. ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่
3. นักศึกษาสามารถเลือกบันทึกเป็นหน่วยกิจกรรม จำนวน 3 หน่วยกิจกรรม หรือหน่วยจิตอาสาเพื่อนำไปประกอบการขอกู้ กยศ/กรอ จำนวน 3 ชั่วโมงจิตอาสา
4. นักศึกษาที่จองต้องบริจาคโลหิตได้ ถึงจะได้รับหน่วยกิจกรรม หรือชั่วโมงกิจกรรม กยศ. / กรอ
5. หากตรวจสุขภาพแล้ว ไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่ได้รับหน่วยกิจกรรม หรือชั่วโมงกิจกรรม กยศ. / กรอ