Home > News > Public Relations News > ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมกิจรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้สุขภาพ ได้หน่วยกิจกรรมด้วย
ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมกิจรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้สุขภาพ ได้หน่วยกิจกรรมด้วย

admin student
2020-10-27 11:16:17


ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาเข้าร่วมกิจรรม
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ได้สุขภาพ ได้หน่วยกิจกรรมด้วย
จำกัด 80 คนเท่านั้น พุธนี้เจอกัน !
วันพุธ ที่ 28-10-2563 ระหว่างเวลา 16.30 - 17.30 น.
ณ โรงยิมชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา
--------
**การแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงวอร์มขายาว
**รองเท้าผ้าใบ (ได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม)
https://forms.gle/DdR9Sve86w3BEdJL6
https://forms.gle/DdR9Sve86w3BEdJL6
---------
http://sdd.ssru.ac.th
http://ssru.ac.th