หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > กลับมาอีกแล้ว ! ! กับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ “Yoga , Zumba” ครั้งนี้ ! ! เสริมด้วย “Aerobic Dance”
กลับมาอีกแล้ว ! ! กับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ “Yoga , Zumba” ครั้งนี้ ! ! เสริมด้วย “Aerobic Dance”

admin student
12 พ.ย. 61 - 15 ต.ค. 71
ณ โถงกิจกรรมชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (กองพัฒนานักศึกษา)

กลับมาอีกแล้ว ! ! กับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ

“Yoga , Zumba” ครั้งนี้ ! ! เสริมด้วย “Aerobic Dance”

ตั้งแต่ 12 พ.ย. 61 ถึง 31 มี.ค. 62 เวลา 16.30- 17.30 น.

ทุกวัน จันทร์ - อังคาร - ศุกร์ กิจกรรม Zumba
ทุกวัน พุธ - พฤหัสบดี กิจกรรม Yoga , Aerobic Dance

ณโถงกิจกรรมชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (กองพัฒนานักศึกษา)