หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ Zumba Thailand
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ Zumba Thailand

admin student
17 พ.ย. 61 - 15 ต.ค. 71

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ Zumba Thailand

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 

ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (กองพัฒนานักศึกษา)

สามารถซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้หน้างาน ราคา 500 บาท

พิเศษ ! ! สำหรับ 50 ท่านแรก สามารถรับบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้ ฟรี ! !

รับบัตรได้ที่ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา 

(กองพัฒนานักศึกษา) ที่ ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ


72 PR_Dance Workshop.docx

72 PR_Dance Workshop.pdf