หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึ ...
2020-09-09 12:30:28
ประกาศ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ประกาศ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ภาคสนาม ขอเชิญนักศึกษาวิชาทหาร ทุกนาย เข้าร่ ...
2019-11-26 10:04:02
ข่าวย้อนหลัง