หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ประกาศ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ภาคสนาม ขอเชิญนักศึกษาวิชาทหาร ทุกนาย เข้าร่ ...
2019-11-26 10:04:02
ประกาศขอเลื่อนการประชุมนักศึกษาวิชาทหาร ของวิทยาเขตศาลายา
https://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhttps://twitter.com/sddssruhttp://ssru.ac.th# ...
2019-08-14 21:07:50
ขอให้นักศึกษาที่เกิดปีพุทธศักราช 2542 และมีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2563
    ขอให้นักศึกษาที่เกิดปีพุทธศักราช 2542 และมีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกอง ...
2019-08-10 21:31:13
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติ
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกท่านที่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562 กรอกข้อมูลประวัติ ตามลิ้งค์ด้า ...
2019-08-10 21:30:41
กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ เรื่องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองพัฒนานักศึกษา,ราชภัฏสวนสุนันทา,SDD,SSRUhttps://www.facebook.com/ssru.stu/http://sdd.ssru.ac.thhtt ...
2019-08-14 11:42:59
ข่าวย้อนหลัง