หน้าหลัก > ข่าว > ชมรมนักศึกษา
ชมรมนักศึกษา

นักศึกษา ที่สนใจในการจัดตั้งชมรมนักศึกษา
นักศึกษา ที่สนใจในการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถทำการโหลด แบบฟอร์มเอกสารการ ...
2019-09-13 18:13:26
นักศึกษา ที่สนใจในการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษา ที่สนใจในการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562นักศึกษา ที่สนใจในการจัดตั้งชมรมนักศึกษ ...
2019-08-16 13:24:19
ชมรมพีอาร์ ร่วมสืบสานตำนานผ้าแห่งสยาม
ชมรมพีอาร์ ร่วมสืบสานตำนานผ้าแห่งสยาม       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ช ...
2019-05-08 18:17:52
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด ครั้งที่ 4
   ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด ครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 ...
2019-04-17 13:46:27
ประกาศจากฝ่ายกิจกรรมฯ แจ้งประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร
ประกาศจากฝ่ายกิจกรรมฯ แจ้งประธานชมรม ประจำปีการศึกษา 2561เฉพาะ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานครhttps://www ...
2019-04-10 16:16:36
“ชมรมเพชรครุศาสตร์พัฒนาวิชาชีพครู” จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "ใช้ชีวิตอย่างไร ให้มีความสุข"
      “ ชมรมเพชรครุศาสตร์พัฒนาวิชาชีพครู” จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ " ...
2019-03-16 16:20:11
ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดทักษะการแต่งคำประพันธ์"
ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดทักษะการแต่งคำประพันธ์ ...
2019-03-12 15:54:50
ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดการอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว
     ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดการอ ...
2019-03-12 15:49:44
ข่าวย้อนหลัง