หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > นศ.ระดมจิตอาสา "10 วัน 10 งาน สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์ไทย"
นศ.ระดมจิตอาสา "10 วัน 10 งาน สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์ไทย"

admin student
2019-07-04 17:47:52

นศ.ระดมจิตอาสา  "10 วัน 10 งาน สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์ไทย"


          เมื่อวันที่ 14 ต.ค 61 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยมีกลุ่มนักศึกษากว่า 50 คน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการทำความสะอาด บริเวณสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย อาทิ หอพระกลางน้ำ หอพระเนินพระนาง(เดิม) ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์ไทย ภายใต้ "โครงการสิบวันสิบงาน สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์ไทย"

 

ข่าว: นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทล/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทล

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university