หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รวมพลังจิตอาสา "10 วัน 10 งาน สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์ไทย"
รวมพลังจิตอาสา "10 วัน 10 งาน สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์ไทย"

admin student
2019-07-04 17:47:41

รวมพลังจิตอาสา "10 วัน 10 งาน สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์ไทย"


         เมื่อวันที่ 15 ต.ค 61 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ตามความต้องการของกลุ่มนักศึกษากว่า 50 คน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด พื้นที่ภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา เพื่อให้มีพื้นที่การใช้สอย และการให้บริการแก่นักศึกษามากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ"โครงการสิบวันสิบงาน สืบสานพระราชปณิธานกษัตริย์ไทย"

 


ข่าว: นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทล/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทล

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university