หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนการศึกษา > ประชุมสัญญา กู้ยืม กยศ.,กรอ. นักศึกษาผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2561 ปีแรก
ประชุมสัญญา กู้ยืม กยศ.,กรอ. นักศึกษาผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2561 ปีแรก

admin student
2018-10-31 16:16:44

ประชุมสัญญา กู้ยืม กยศ.,กรอ. นักศึกษาผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2561 ปีแรก


          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายทุนการศึกษา ได้จัด การประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำสัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. และกรอ. ในระบบ e-Studentloan  รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารแนบต่างๆให้ถูกต้องตามเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และกรอ.กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ กยศ.กำหนด ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม กว่า 2,000 คนข่าว: นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา