หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประชุมสัญญา กู้ยืม กยศ.,กรอ. นักศึกษาผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2561 ปีแรก
ประชุมสัญญา กู้ยืม กยศ.,กรอ. นักศึกษาผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2561 ปีแรก

admin student
2019-09-15 13:48:15

ประชุมสัญญา กู้ยืม กยศ.,กรอ. นักศึกษาผ่านเกณฑ์ ปีการศึกษา 2561 ปีแรก


          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายทุนการศึกษา ได้จัด การประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำสัญญาการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. และกรอ. ในระบบ e-Studentloan  รวมไปถึงการจัดเตรียมเอกสารแนบต่างๆให้ถูกต้องตามเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และกรอ.กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ กยศ.กำหนด ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม กว่า 2,000 คนข่าว: นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา