หน้าหลัก > ข่าว > แวดวงกีฬา > ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในกติกาการปฏิบัติตนของนักกีฬา
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในกติกาการปฏิบัติตนของนักกีฬา

admin student
2019-09-13 15:48:40


วันนี้ 12 สิงหาคม 2562 นายปีฎก ประสารแก้ว ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอล นัดหมายทีมนักกีฬาโครงการเพชรนักกีฬา และโควตานักกีฬา ชั้นปีที่ 1 พร้อมผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในกติกาการปฏิบัติตนของนักกีฬาพร้อมร่วมมือกับผู้ปกครองสอดส่องดูแล ติดตามด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการให้ความสำคัญด้านการเรียน ทั้งนี้ ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นกับทางมหาวิทยาลัยว่าสามารถพัฒนาบุตร หลาน ในขณะที่ได้ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอย่างดี


https://www.facebook.com/ssru.stu/ http://sdd.ssru.ac.th  https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th #sddssru #ssru #student #university #สวนสุนันทา #กองพัฒน์สวนสุนันทา