หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ เลื่อนกำหนดส่งคืนเป็น วันที่ 1 มีนาคม 2564 ยกเว้นค่าปรับระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ เลื่อนกำหนดส่งคืนเป็น วันที่ 1 มีนาคม 2564 ยกเว้นค่าปรับระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

admin student
2021-02-11 16:04:53

ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ

เลื่อนกำหนดส่งคืนเป็น วันที่ 1 มีนาคม 2564

ยกเว้นค่าปรับระหว่าง

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา