หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เริ่มแล้ว การอบรมภาษาอังกฤษ English for New Normal by SSRU เพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 โดยอาจารย์อนันตชัย เอกะ
เริ่มแล้ว การอบรมภาษาอังกฤษ English for New Normal by SSRU เพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 โดยอาจารย์อนันตชัย เอกะ

admin student
2021-02-11 16:10:36

เริ่มแล้ว การอบรมภาษาอังกฤษ English for New Normal by SSRU เพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1 โดยอาจารย์อนันตชัย เอกะhttps://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา