หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมร่วมหารือ พร้อมลงพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองโยง เดินหน้าวิศวกรสังคม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมร่วมหารือ พร้อมลงพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองโยง เดินหน้าวิศวกรสังคม

admin student
2021-02-10 16:47:51

                 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมร่วมหารือ พร้อมลงพื้นที่ เทศบาลตำบลคลองโยง เดินหน้าวิศวกรสังคม วันนี้ 20 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะ เข้าพบ นางมุกดา อิภิปิติวรกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางอรุณี แก้วชะอุ่ม รองปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ตำบลคลองโยง เบื้องต้นเป็นการวางแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม โดยเสนอนวัตกรรมเครื่องมือดันน้ำหรือกังหันน้ำ รวมไปถึงแนวทางการนำผักตบชวามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อีกด้านหนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ นำนักศึกษาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำคลองในชุมชน เพื่อวัดคุณภาพน้ำ และหาแนวทางการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลอง เป็นการเดินหน้าวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนอย่่างยั่งยืน

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2811919569095467

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา