หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Ep.3 แล้วจ้าา การอบรมภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
Ep.3 แล้วจ้าา การอบรมภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

admin student
2021-03-15 14:12:46


Ep.3 แล้วจ้าา การอบรมภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เพื่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย อาจารย์อนันตชัย เอกะ ครั้งนี้ หวานละมุน ในหัวข้อ VALENTINE : ROSE & CHOCOLATE

(ห่างกันแค่ไหน เติมใจให้กันเสมอ)

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา