หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมัครกันหรือยังเอ่ยย เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัล แล้วยังได้หน่วยกิจกรรม ไปอีก 6 หน่วย ด้วยนะ รีบเลยๆๆๆ
สมัครกันหรือยังเอ่ยย เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัล แล้วยังได้หน่วยกิจกรรม ไปอีก 6 หน่วย ด้วยนะ รีบเลยๆๆๆ

admin student
2021-02-10 17:05:50

สมัครกันหรือยังเอ่ยยเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัล

แล้วยังได้หน่วยกิจกรรม ไปอีก 6 หน่วย ด้วยนรีบเลยๆๆๆ English for new normal by SSRU

สมัครเลยยยยยย รายละเอียด

การเข้าร่วมกิจกรรม English for new normal by SSRU

น้องๆ ต้องเข้าร่วมการเข้าอบรม ตามหัวข้อที่กำหนด จำนวน 4 ครั้งการอบรม ดังนี้

1.การอบรมในหัวข้อ COVID-19:

Today’s World Pirate จำนวน 2 ครั้ง คือ

----วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ( ประมาณ 1 ชั่วโมง)

----วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ( ประมาณ 1 ชั่วโมง)

2.การอบรมในหัวข้อ Valentine : Rose & Chocolate

----วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ( ประมาณ 1 ชั่วโมง)

----วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ( ประมาณ 1 ชั่วโมง)

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2814040158883408

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา