หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจินต์จิรา ใสสดศรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจินต์จิรา ใสสดศรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

admin student
2021-03-15 12:32:24

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวจินต์จิรา ใสสดศรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การอ่านคำประพันธ์ทำนองเสนาะจารึกกลบทวัดโพธิ์ โครงการแสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย ครั้งที่ 9

 • ที่มา: ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
 • https://www.facebook.com/ssru.stu/ 
  http://sdd.ssru.ac.th  
  https://twitter.com/sddssru 
  http://ssru.ac.th 
  #sddssru 
  #ssru 
  #student 
  #university 
  #สวนสุนันทา 
  #กองพัฒน์สวนสุนันทา