หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมโครงการวิ่ง"โกงกางรัน
กิจกรรมโครงการวิ่ง"โกงกางรัน

admin student
2020-12-07 14:21:18

กิจกรรมโครงการวิ่ง"โกงกางรัน"" ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนกองทุนอนุรักษ์ และพัฒนาป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจแบบวีไอพีไม่มีการแข่งขันค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.kongkangrun.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หรือจนกว่ายอดผู้สมัครตามที่กำหนด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ ๗๗๓๙๐๒ หรือ Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)


-------

http://sdd.ssru.ac.th/

http://ssru.ac.th/