หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด

admin student
2021-01-14 17:19:52

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด คุณจอห์น ดอว์สัน คุณครองใจ แสงเงิน และทีมวิทยากรให้ความรู้ภัยสื่อสังคมออนไลน์ จากสำนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด คุณจตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการ คุณสุรเชษฐ์ เณรบำรุง คุณณัฐกานต์ โนรี และคุณเสฏฐา เธียรพิรากุล และนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธานภดล


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา