หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝึกทักษะทางอาชีพ เป็นการต่อยอดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพระหว่างเรียน
ฝึกทักษะทางอาชีพ เป็นการต่อยอดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพระหว่างเรียน

admin student
2020-09-13 12:23:52


          ฝึกทักษะทางอาชีพ เป็นการต่อยอดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพระหว่างเรียน บ่ายวันที่ 9 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพ "ไอศกรีมจากผักปลอดสารพิษ" ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ โครงการดังกล่าว จัดโดยฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ที่มีความสนใจฝึกฝนอาชีพในการมีงานทำ และได้รับเกียรติจากคุณวรวลัญช์ เผื่อนโภคา และคุณญานิกา เผื่อนโภคา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 

https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1671933962988726?__tn__=-R

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา