หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"
เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

admin student
2021-03-15 15:50:53

ขอเชิญ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 (รหัส 61-63)

เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา"

จะทำการ live ผ่าน เพจ กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 2 วัน คือวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. และวันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.

(สามารถเลือกเข้าร่วมวันใด วันหนึ่งได้เลย จ้า ตามความสะดวก)

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับหน่วยกิจกรรม จำนวน 3 หน่วยกิจกรรม

**ทั้งนี้ นักศึกษาต้องทำการตอบแบบสอบถามท้ายกิจกรรม ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับหน่วยกิจกรรม**

http://sdd.ssru.ac.th  
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru
#ssru
#student
#university
#สวนสุนันทา
#กองพัฒน์สวนสุนันทา