หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มณฑลทหารบกที่ 11
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มณฑลทหารบกที่ 11

admin student
2020-09-09 12:25:31


        สำเร็จลุล่วงไปแล้วสำหรับการอบรมจิตอาสาพระราชทาน 904 ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มณฑลทหารบกที่ 11 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 17.00 - 19.00 น. ณ สนามกีฬาชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลตรีธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 มาเยี่ยมชมการบรรยายและให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสา พันโทธงภิเชฐ กล่อมนที รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นผู้ประสานงานการจัดงาน โดยมี พันโทหญิงกฤษณี วิเชียรรัตน์ และ พันโทหญิง เนทยา เรือนคง เป็นวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 ในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับความรู้ และเกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพิ่มขึ้น ซึ่งงานนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องมาจากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา