หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม ‘One day with Street Hero SSRU’ ข้ามถนนปลอดภัยใช้ทางม้าลายอย่างถูกวิธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม ‘One day with Street Hero SSRU’ ข้ามถนนปลอดภัยใช้ทางม้าลายอย่างถูกวิธี

admin student
2020-12-07 14:33:54


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานเปิดการอบรม ‘One day with Street Hero SSRU’ ข้ามถนนปลอดภัยใช้ทางม้าลายอย่างถูกวิธี จัดโดยฝ่ายวินัยนักศึกษา ร่วมกับ นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  ณ ห้องประชุมวรลักษณานงค์ กองพัฒนานักศึกษา  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริ มาเป็นวิทยาการให้ความรู้การใช้ทางม้าลายอย่าถูกวิธี และธนาคารออมสินได้มอบทางม้าลาย 3 มิติ บริเวณ ทางออกประตูราชวิถี ไว้ให้นักศึกษาได้ใช้ข้ามถนนอย่างปลอดภัย 

More Photo

Student Kick Off Project Ep.7

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา