หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีกองทัพภาคที่ 1 ประจำปี 2563"
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีกองทัพภาคที่ 1 ประจำปี 2563"

admin student
2020-09-10 13:12:59


???? วันที่ 10 กันยายน 2563
???? เวลา 09.30น.
???? ห้องอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีกองทัพภาคที่ 1 ประจำปี 2563" ในพิธีมอบรางวัลแก่มวลชน เครือข่าย ของกองทัพภาคที่ 1 ที่มีผลงานทางสังคมเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนในภาพรวม ประจำปี 2563 โดยมี พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว


https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1672777809571008


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา