หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองพัฒนานักศึกษา จัดมาตรการรุกเข้มด้านความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา
กองพัฒนานักศึกษา จัดมาตรการรุกเข้มด้านความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

admin student
2021-01-14 16:53:06

กองพัฒนานักศึกษา จัดมาตรการรุกเข้มด้านความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

1. ผู้ใช้บริการจะต้องสแกน QR Code ไทยชนะ หรือลงชื่อ เข้า-ออก ทุกครั้ง

2. ตรวจวัดอุณหภูมิ (ไม่เกิน 37.5°C) และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

3. สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ

4. รักษาระยะห่างจากคนรอบข้าง


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา