หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ธ.ไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา "เรียนดี-ขาดแคลนทุนทรัพย์"
ธ.ไทยพาณิชย์ มอบทุนการศึกษา "เรียนดี-ขาดแคลนทุนทรัพย์"

admin student
2019-09-15 13:45:09


          เช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความขอบคุณกับผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศน์ นำโดย คุณวีรชาติ กิจวัตร์ เนื่องในโอกาสที่ทางธนาคารฯ ให้การสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 1 ราย คือ นายปรมินทร์ เลิศธนวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

          สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครหรือสอบถามทุนการศึกษาต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา