หน้าหลัก > ข่าว > กยศ , กรอ , ทุนการศึกษา > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

admin student
2019-09-15 13:57:14

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


          ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. รายเก่า (รหัสนักศึกษา 61 - 58) หรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2562 จะต้องทำกิจกรรมจิตอาสา ️36 ชั่วโมงขึ้นไป และต้องมีบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา พร้อมภาพถ่ายประกอบกิจกรรม กิจกรรมละ ️4 ภาพ  ระยะเวลาทำกิจกรรมจะเป็นของปีการศึกษา 2561 (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) และจะประกาศให้นำมาส่งพร้อมแบบคำขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามลิงค์ที่แนบนี้ >>>>คลิ๊ก<<<<

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา