หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองพัฒนานักศึกษา ขอ งดให้บริการ ในวันที่ 1-3 กันยายน 2563 เนื่องจากไปราชการต่างจังหวัด และขอ ปิดอาคาร ให้บริการระว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563
กองพัฒนานักศึกษา ขอ งดให้บริการ ในวันที่ 1-3 กันยายน 2563 เนื่องจากไปราชการต่างจังหวัด และขอ ปิดอาคาร ให้บริการระว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2563

admin student
2020-09-09 12:24:06


https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/a.1603677939919642/2686497711637654/?type=3&theater

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา