หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน

admin student
2020-12-07 14:37:50


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลสามเสน   ที่ทำคุณประโยชน์ ให้สถานีตำรวจนครบาลสามเสน ในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานเพื่อสังคม  และร่วมงานเกษียณข้าราชการตำรวจและอำลาตำแหน่งประธานกต.ตร.สามเสน ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ  สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา