หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชมรมภาษาจีน ขอเชิญสมาชิกชมรมเข้าร่วมโครงการค่ายพี่จีนอาสา พัฒนาเพื่อน้องครั้งที่ 9
ชมรมภาษาจีน ขอเชิญสมาชิกชมรมเข้าร่วมโครงการค่ายพี่จีนอาสา พัฒนาเพื่อน้องครั้งที่ 9

admin student
2018-11-28 11:53:40

ชมรมภาษาจีน ขอเชิญสมาชิกชมรมเข้าร่วมโครงการค่ายพี่จีนอาสา
พัฒนาเพื่อน้องครั้งที่ 9 และร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนน้องๆ โรงเรียนวัดสนามช้าง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของ สามารถบริจาคได้บริเวณใต้อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561