หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมตัวพบกับท้ัง 3 ศิลปิน ในกิจกรรม “วันลอยกระทง”
เตรียมตัวพบกับท้ัง 3 ศิลปิน ในกิจกรรม “วันลอยกระทง”

admin student
2019-07-04 18:00:01

เตรียมตัวพบกับท้ัง 3 ศิลปิน

ในกิจกรรม “วันลอยกระทง”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


https://www.facebook.com/ssru.stu/
http://sdd.ssru.ac.th
https://twitter.com/sddssru
http://ssru.ac.th
#sddssru #ssru #student #university