หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมตัวพบกับท้ัง 3 ศิลปิน ในกิจกรรม “วันลอยกระทง”
เตรียมตัวพบกับท้ัง 3 ศิลปิน ในกิจกรรม “วันลอยกระทง”

admin student
2018-11-12 16:24:05

เตรียมตัวพบกับท้ัง 3 ศิลปิน

ในกิจกรรม “วันลอยกระทง”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป