หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สอบ Pre-Test ภาษาอังกฤษ วันที่ 15-17 มกราคม 2562 และ 26 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ และรายละเอียด คลิ๊ก
สอบ Pre-Test ภาษาอังกฤษ วันที่ 15-17 มกราคม 2562 และ 26 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อ และรายละเอียด คลิ๊ก

admin student
2019-01-18 16:09:47

ข้อมูลการเปลี่ยนแปล 18/1/2562 update

ใบลงทะเบียน Pre-Test - 15 ม.ค. 62

ใบลงทะเบียน Pre-Test - 16 ม.ค. 62

ใบลงทะเบียน Pre-Test - 17 ม.ค. 62

ใบลงทะเบียน Pre-Test - 26 ม.ค. 62

ใบลงทะเบียน อบรม - กลุ่ม 1 (19,26 ม.ค. 2,9,16 ก.พ.)

ใบลงทะเบียน อบรม - กลุ่ม 2 (20,27 ม.ค. 3,10,17 ก.พ.)

ใบลงทะเบียน อบรม - กลุ่ม 3 (23 ก.พ. 2,9,16,23 มี.ค.)

ใบลงทะเบียน อบรม - กลุ่ม 4 (24 ก.พ. 3,10,17,24 มี.ค.)

วันที่อบรม