หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > "นิทรรศการพลาสติก By PR Caring" เปลี่ยนขวด (PET1)ให้เป็นชุด PPE สู้วิกฤต Covid -19
"นิทรรศการพลาสติก By PR Caring" เปลี่ยนขวด (PET1)ให้เป็นชุด PPE สู้วิกฤต Covid -19

admin student
2020-12-07 14:19:02

More Picture 

Student Kick Off Project Ep.5

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

วันนี้ 15 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วย ศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงานจัดแสดง

"นิทรรศการพลาสติก By PR Caring" เปลี่ยนขวด (PET1)ให้เป็นชุด PPE  สู้วิกฤต Covid -19 ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1

โดยมีวิทยากรให้ความรู้

บรรยายในหัวข้อ "พลาสติก PET 1" โดยคุณสยุมพร เหล่าวชิระสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณเมธาวี สรรพอาษา  ผู้ประสานงานโครงการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

จากบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 

#PRCaring

#บริจาคขวดช่วยหมอ

#สู้วิกฤติโควิด19

#กองพัฒสวนนัน

#Studentkickoffep5

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/PRCaring

TikTok: https://www.tiktok.com/@prcaring?lang=th


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทาa