หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันทหาร > ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเองแยกตามประเภท และ เพศ ให้เรียบร้อย รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562
ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเองแยกตามประเภท และ เพศ ให้เรียบร้อย รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562

admin student
2019-09-13 14:31:20

ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายตรวจสอบบัญชีรายชื่อของตนเอง

แยกตามประเภท และ เพศ ให้เรียบร้อย 

รวมไปถึงผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2562


ปี 2 ชาย เลื่อนชั้น.pdf

ปี 3 ชาย เลื่อนชั้น.pdf

ปี 3 ชาย โอนย้าย ซ้ำชั้น.pdf

ปี 3 ชาย โอนย้าย.pdf

ปี 3 หญิง โอนย้าย.pdf

ปี 4 ชาย โอนย้าย.pdf

ปี 4 หญิง ซ้ำชั้น.pdf

ปี 4 หญิง รอรับสิทธิ์.pdf

ปี 4 หญิง เลื่อนชั้น.pdf

ปี 4 หญิง โอนย้าย.pdf

ปี 5 ชาย ซ้ำชั้น.pdf

ปี 5 ชาย เลื่อนชั้น.pdf

ปี 5 ชาย โอนย้ายเลื่อนชั้น.pdf

ปี 5 หญิง ซ้ำชั้น.pdf

ปี 5 หญิง รอรับสิทธิ์.pdf

ปี 5 หญิง เลื่อนชั้น.pdf

ปี 5 หญิง โอนย้ายเลื่อนชั้น.pdf

นักศึกษาไม่มีสิทธิเรียน นศท ปีการศึกษา 2562.pdf


หากมีข้อผิดพลาดประการใดสามารถติดต่อสอบถามด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายวินัยนักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2562


https://www.facebook.com/ssru.stu

http://sdd.ssru.ac.th

https://twitter.com/sddssr

http://ssru.ac.th 

#sddssru  #ssru  #student  #university  #สวนสุนันทา  #กองพัฒสวนสุนันทา