หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวชมรมนักศึกษา > ชมรมสุนันทาลัย จัดทอดผ้าป่าการศึกษา หารายได้ช่วยเหลือสังคม
ชมรมสุนันทาลัย จัดทอดผ้าป่าการศึกษา หารายได้ช่วยเหลือสังคม

admin student
2018-12-13 11:37:13

ชมรมสุนันทาลัย จัดทอดผ้าป่าการศึกษา หารายได้ช่วยเหลือสังคม

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ชมรมสุนันทาลัย ซึ่งเป็นชมรมสังกัดชมรมส่วนกลาง ได้จัด โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ขึ้น ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เพื่อหารายได้สร้างป้ายโรงเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ชนนาถ  มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ ชมรมได้มีการระดมสิ่งของ และเงินบริจาคในการจัดซื้อสิ่งของสำหรับการสร้างป้ายให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์หอม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสร้างป้ายดังกล่าวจะมีการดำเนินงานเตรียมการและจะจัดขึ้นในคราวต่อไป


ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา