หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม"สร้างรายได้กับ Youtuber"
ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม"สร้างรายได้กับ Youtuber"

admin student
2020-12-07 14:09:31

ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรม "สร้างรายได้กับ Youtuber" โดยมี นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณดิษฐ์ศกร ชนะศรี Youtuber จากช่องคิดดีทีวี มาเป็นวิทยากรในการเป็น Youtuber ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา