หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา เข้าอบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์
ขอเชิญนักศึกษา เข้าอบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์

admin student
2020-12-07 14:44:33

ขอเชิญนักศึกษา เข้าอบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 และ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 (3 หน่วยกิจกรรม เลือกเข้าร่วมอบรมได้เพียง 1 วัน)

------

ลงทะเบียนเข้าอบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 (3 หน่วยกิจกรรม)

-------

ลงทะเบียน เข้าอบรมรู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30–12.30 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 (3 หน่วยกิจกรรม)
https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา