หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจ้า # ขอเชิญชวนนักศึกษาวิศวกรสังคมส่งคลิปสั้น 5-8 นาทีเข้าประกวดในหัวข้อ "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" เพื่อชิงเงินรางวัลจากมูลนิธิไทยยั่งยืนกว่า 10,000 บาท
ประกาศจ้า # ขอเชิญชวนนักศึกษาวิศวกรสังคมส่งคลิปสั้น 5-8 นาทีเข้าประกวดในหัวข้อ "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" เพื่อชิงเงินรางวัลจากมูลนิธิไทยยั่งยืนกว่า 10,000 บาท

admin student
2021-02-11 16:07:35

ประกาศจ้า # ขอเชิญชวนนักศึกษาวิศวกรสังคมส่งคลิปสั้น 5-8 นาทีเข้าประกวดในหัวข้อ "วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" เพื่อชิงเงินรางวัลจากมูลนิธิไทยยั่งยืนกว่า 10,000 บาท

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา