หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์ จัดโครงการ รู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันมิให้นักศึกษาตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์ จัดโครงการ รู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันมิให้นักศึกษาตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์

admin student
2021-01-14 17:14:44

     กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์ จัดโครงการ รู้เท่าทันภัยสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันมิให้นักศึกษาตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์ ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณจตุพร แสงหิรัญ รองอธิบดีอัยการ คุณสุรเชษฐ์ เณรบำรุง คุณณัฐกานต์ โนรี และผู้สังเกตการณ์จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด คุณจอห์น ดอว์สัน และคุณครองใจ แสงเงิน ในครั้งนี้

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา