หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมต้นกล้าจิตอาสาssru มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการกตัญญู
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมต้นกล้าจิตอาสาssru มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการกตัญญู

admin student
2020-09-13 12:43:32


      กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับชมรมต้นกล้าจิตอาสาssru มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการกตัญญู คลับ โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากมณฑลทหารบกที่ 11 ในการนำเสนอผลงานโครงการจิตอาสา ให้กับกองทัพภาคที่ 1 และได้ศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมดังต่อไปนี้ 

1. นางสาววิจิตรา เค้ามูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาวธิดารัตน์ สบายดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นายเมธาสิทธิ์ พนิตนวกิจ คณะวิทยาการจัดการ


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา