หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองพัฒนานักศึกษาจับมือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมกับศูนย์สอบ TOEIC
กองพัฒนานักศึกษาจับมือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมกับศูนย์สอบ TOEIC

admin student
2021-03-15 13:57:00

กองพัฒนานักศึกษาจับมือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมกับศูนย์สอบ TOEIC

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวพจนีย์ อนุศรี  หัวหน้าฝ่ายบริหาร กองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับคุณมนัสวี สีอิน และคณะ จาก  The Center for Professional Assessment (CPA) Thailand  ณ ห้องประชุมวรลักษณาณงค์ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ โดยได้หารือการจัดสอบ TOIEC งานบูธวิชาการ Job Fair และกิจกรรมในระบบออนไลน์ เพื่อบริการให้กับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ สาขาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยอื่นๆที่สนใจต่อไป

 • https://www.facebook.com/ssru.stu/
  http://sdd.ssru.ac.th  
  https://twitter.com/sddssru
  http://ssru.ac.th
  #sddssru
  #ssru
  #student
  #university
  #สวนสุนันทา
  #กองพัฒน์สวนสุนันทา