หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทัพนักศึกษาชมรมต้นกล้า จิตอาสา มอบกระเช้าผักปลอดสารพิษให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทัพนักศึกษาชมรมต้นกล้า จิตอาสา มอบกระเช้าผักปลอดสารพิษให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

admin student
2020-09-13 12:27:18


             บ่ายวันนี้ (10 ก.ย. 63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทัพนักศึกษาชมรมต้นกล้า จิตอาสา มอบกระเช้าผักปลอดสารพิษให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผักปลอดสารพิษดังกล่าว เป็นผลผลิตที่ได้จากอบรมให้ความรู้ "ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษ" น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และต่อยอดเป็น สลัดผักและสลัดโรล ออกจำหน่าย

ท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ โดยแสกน QR CODE หรือคลิ๊กที่ลิ้งค์เพจ Facebook ได้เลยครับ

https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2-106500494472663/


https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/?epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา