หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าช่วยงานรับรายงานตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าช่วยงานรับรายงานตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

admin student
2021-01-14 16:23:47

กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าช่วยงานรับรายงานตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล


https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/2784271988526892


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา