หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน ขอเชิญนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ ณ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน ขอเชิญนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ ณ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้

admin student
2020-09-09 12:25:16


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ กรมพัฒนาชุมชน ขอเชิญนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ ณ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้ 08.00 - 15.00 น. ณ สภากาชาดไทย

ขึ้นรถพร้อมกัน 12.00 น. ลานคณะวิทย์ฯ
ได้รับ 6 หน่วยกิจกรรม หรือ จิตอาสา
จำกัดจำนวนเพียง 100 คนเท่านั้น
กรุณาเตรียมตัวให้พร้อม หากไม่สามารถบริจากได้
จะไม่ได้รับหน่วยกิจกรรม


https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา