หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา รหัส 60 – 63 เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "การใช้หลักธรรมในการครองตนอย่างมีสติในชีวิตวิถีใหม่"
ขอเชิญนักศึกษา รหัส 60 – 63 เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "การใช้หลักธรรมในการครองตนอย่างมีสติในชีวิตวิถีใหม่"

admin student
2020-09-09 12:25:54


ขอเชิญนักศึกษา รหัส 60 – 63 เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษา
ในหัวข้อเรื่อง "การใช้หลักธรรมในการครองตนอย่างมีสติในชีวิตวิถีใหม่"
----------------
ถ่ายทอดสดใน Facebook กองพัฒนานักศึกษา
-เวลา 18.00 - 18.30 น. (ปรับเวลาให้แล้วนะ)
-วันที่ 4 - 6 กรกฏาคมนี้
-ได้รับ 3 หน่วยชั่วโมงกิจกรรม
-เข้าร่วมเพียงวันใดวันหนึ่งเท่านั้น
-ใช้ Gmail ในการร่วมกิจกรรม (ส่วนตัว หรือ มหาลัยก็ได้)
-ความยาววีดีโอ 20 นาที แบบสอบถามจะเปิดให้ทำหลังจบวีดีโอ โดยน้องๆ สามารถทำแบบสอบถามได้ถึง 18.40 น.
----------------
***พิเศษ สุ่มแจกของที่ระลึก 5 ชิ้น ในแต่ละวัน โดยคัดเลือกจาก อันดับ 1-100 ของคนที่ได้คะแนนมากที่สุด ในแต่ละวัน
(ของที่ระลึก ไม่มีจำหน่าย)


#เก็บหน่วยบอกด้วย

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา