หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา ลงทะเบียนรับ "ข้าวปันสุข" คนละ 1 ถุง (2 กิโลกรัม) ขอน้องๆ ที่พักอาศัยใกล้ๆ มหาลัยนะครับ จะได้สะดวกต่อการเดินทาง ส่วนวันที่รับข้าวจะแจ้งให้ทราบในเพจอีกครั้งนะครับ ด่วนนนนนนน จำนวนจำกัดนะครับ
ขอเชิญนักศึกษา ลงทะเบียนรับ "ข้าวปันสุข" คนละ 1 ถุง (2 กิโลกรัม) ขอน้องๆ ที่พักอาศัยใกล้ๆ มหาลัยนะครับ จะได้สะดวกต่อการเดินทาง ส่วนวันที่รับข้าวจะแจ้งให้ทราบในเพจอีกครั้งนะครับ ด่วนนนนนนน จำนวนจำกัดนะครับ

admin student
2020-09-09 12:31:21

ขอเชิญนักศึกษา ลงทะเบียนรับ "ข้าวปันสุข

คนละ 1 ถุง (2 กิโลกรัม) ขอน้องๆ ที่พักอาศัยใกล้ๆ มหาลัยนะครั

จะได้สะดวกต่อการเดินทา

ส่วนวันที่รับข้าวจะแจ้งให้ทราบในเพจอีกครั้งนะครับ
ด่วนนนนนนน จำนวนจำกัดนะครับ

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา