หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

admin student
2020-05-25 14:29:52

นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ดอยพุยโค อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนจัดกิจกรรมสวนสุนันทาอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวพระราโชบายการศึกษา 4 ด้าน ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

https://www.facebook.com/VicePresidentforStudentAffairs/posts/1472195309629260?__xts__[0]=68.ARBb2O40C2orFXfxwbsuFO7vhAkxP7qKygcvrARTRdeSdzH4bLYePRVe5RNV3m4ZibLibJ1g4c1q3k18WCfmaeADHLI61Le22N49jlfeHweorCAcKtcGcJvkH728mrqvzgkNhfJfaFZW8xoIvpwMPwAtXVTn7-IvTlMAVhAqSfxsfXqBVofrS7Glzn_OZBXU35_QwGbQaVR4DBIN3JLpCia_3g0NdRGDmek3aymnwSSJYVzK5BpvGG0ptCsvIpHv9FHKLJgnF1fSOqfVViwc_d98vN3Y-3vLl7W7YPheGa26OIMrgXZil5FiTTEKCUNnFlGsylOAjx3xtR9tN3qregGfRw&__tn__=-R

https://www.facebook.com/ssru.stu/ 

http://sdd.ssru.ac.th  

https://twitter.com/sddssru 

http://ssru.ac.th 

#sddssru 

#ssru 

#student 

#university 

#สวนสุนันทา 

#กองพัฒน์สวนสุนันทา