หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 08-08-2019
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 08-08-2019โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถนำหน่วยกิจกรรมจิตอาสาไปใช้ใน ...
2019-08-08 12:39:02
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 07-08-2019
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 07-08-2019โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถนำหน่วยกิจกรรมจิตอาสาไปใช้ใน ...
2019-08-08 12:35:17
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 06-08-2019
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันที่ 06-08-2019โดยกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถนำหน่วยกิจกรรมจิตอาสาไปใช้ใน ...
2019-08-08 12:31:30
ซ้อมรับปริญญา
http://sdd.ssru.ac.thhttp://ssru.ac.th#sddssru #ssru #student #university ...
2019-08-08 12:31:48
TheToys 04:00 SSRU Loi Krathong 2018
เนื่องจากเป็นการบันทึกจากการแสดงสด และด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์ ต้องขออภัยด้วยนะครับ ...
2019-01-22 11:20:28
วีดีโอพรีเซ้นต์เหรียญ 80 ปี
วีดีโอพรีเซ้นต์เหรียญ 80 ปี ...
2018-11-04 11:35:43
SSRU VDO Presentation Eng Ver.2018
SSRU VDO Presentation Eng Ver.2018 ...
2018-10-26 14:45:11
ช่องวิดีโอย้อนหลัง