หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > แบบฟอร์มกรอกข้อมูล สำหรับการนำไปใช้ในการลงทะเบียนบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล สำหรับการนำไปใช้ในการลงทะเบียนบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin student
04 กรกฏาคม 2566 11:20:41

-----

ลงทะเบียนกรอกข้อมูลได้ที่นี่

ลงทะเบียนกรอกข้อมูลได้ที่นี่

ลงทะเบียนกรอกข้อมูลได้ที่นี่

-----


สำหรับบัณฑิตที่มีชุดแล้ว และไม่สะดวกเดินทางเข้ามา

ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเพื่อกรอกข้อมูลได้ที่นี่ครับ

To SSRU graduates who already have a gown, you don’t need to on site register. Fill in your info here.