Home > Event > Events > ขอเชิญนักศึกษารหัส 65 - 66 เข้าร่วมตอบคำถาม และทำแบบสอบถามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2567
ขอเชิญนักศึกษารหัส 65 - 66 เข้าร่วมตอบคำถาม และทำแบบสอบถามกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2567

admin student
20 May 24 - 23 May 24วิดีโอให้ความรู้

ทำแบบทดสอบคลิ๊กที่นี่

---------------

#วันวิสาขบูชา

#sddssru

#ssru

#student

#university

#สวนสุนันทา

#ราชภัฏอันดับ1

#digitaluniversity

#กองพัฒน์สวนสุนันทา

http://twitter.com/sddssru

http://ssru.ac.th

http://sdd.ssru.ac.th