Home > Event > Events > "ขนมสัมปันนี" ขนมไทยในสมัยอยุธยา ของว่างจิบน้ำชายามบ่าย
"ขนมสัมปันนี" ขนมไทยในสมัยอยุธยา ของว่างจิบน้ำชายามบ่าย

admin student
19 Jan 22 - 26 Jan 22


#เก็บหน่วยบอกด้วย

#Dokkaewkickstartproject 

"ขนมสัมปันนี" ขนมไทยในสมัยอยุธยา ของว่างจิบน้ำชายามบ่าย  

โดย "พี่ลูกกวาด" นางสาววณิชยา บุษบงส์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️↔️

ทำง่าย....ขายดี ไปฝึกกันเลย

https://youtu.be/BPV2VYQNgkc

 ???? ตอบคำถามถูกทั้ง  6 ข้อ รับเลย 3 หน่วยกิจกรรม ????  

https://forms.gle/GfPKKfRZfmQKsqVE9

https://forms.gle/GfPKKfRZfmQKsqVE9

https://forms.gle/GfPKKfRZfmQKsqVE9

⏰ ร่วมสนุกได้ถึงวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ⏰

#ssrujobfair

#84ปีสวนสุนันทา

#กองพัฒนานักศึกษา

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/ssru.stu/posts/3093539300933491